Мултифункционални системи

RS85/RS80A with Prestige

RS85/RS80A – премиум клас и в най-малкия детайл!

Изключително качество на изображението, постигнато с S-Vision архитектура и S-Vue трансдюсери. Избор за водещи високотехнологични клиники и изследователски центрове.  Разширени диагностични и терапевтични възможности. RS85 / RS80A with Prestige

HS70A with Prime

HS70A – ежедневно вдъхновение! HS70 with Prime

HS60/50

Фокусиран върху вашите нужди. Много разнообразни възможности с по-голяма точност! HS60 / HS50

HS40

Доказана ежедневна ефективност! HS40

HS30

Качествено и ефективно решение HS30