ЕКГ апарати

Cardio M Plus

Многоканален електрокардиограф с интерпретация и 7″ цветен LCD сензорен дисплей.

Cardio M

12 кананлен електрокардиограф с интерпретация.