SphygmoCor XCEL

Неинвазивен анализ на вълната на централното аортно налягане и измерване скоростта на пулсовата вълна от лидера в индустрията AtCor Medical

ОПИСАНИЕ

HBE

AtCor Medical е специализирана в разработването и производството на апаратура за неинвазивно измерване на централно аортно налягане, както и на други ключови параметри необходими за функционална оценка на сърдечносъдовия риск, за диагностика и при лечение на сърдечносъдови и бъбречни заболявания. Измерванията, направени със SphygmoCor, осигуряват по-добра прогностична и диагностична информация, която е невъзможна със стандартно измерване на брахиално кръвно налягане.

Изтегли брошура PWA

Изтегли брошура PWV

ГАЛЕРИЯ

Previous Image
Next Image

Comments are closed.