ATCOR MEDICAL

SphygmoCor XCEL

Неинвазивен анализ на вълната на централното аортно налягане и измерване скоростта на пулсовата вълна от лидера в индустрията AtCor Medical